Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2020

11:44
4536 4330 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatfu tfu
11:19
Sponsored post
04:52
11:03
3383 88ab 500
Reposted fromZircon Zircon viaoski oski
10:07
1138 0fc3
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianebthat nebthat

June 15 2020

22:47
9622 3e01 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
22:44
3642 6170 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
16:27
16:27
5537 6736 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianuwanda nuwanda
16:25
16:15
16:10
8475 3189
Reposted frommangoe mangoe viaFeindfeuer Feindfeuer
16:04
9956 8220
Reposted frommangoe mangoe viaFeindfeuer Feindfeuer
16:01
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viakelu kelu
15:57
5329 bc4e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakelu kelu
15:47
9359 c075 500
Reposted fromkelu kelu
15:34
8656 e65b
Reposted fromzelbekon zelbekon viateijakool teijakool

June 12 2020

19:37
2240 156e 500
"Czyli to wszystko tak na serio...? Przyszło nam żyć w świecie, w którym HBO wycofało film ,,Przeminęło z wiatrem", radni w Minneapolis głosują za zlikwidowaniem policji, firma ,,Lego" wycofała promocję zestawów klocków z policjantami, a przećpanego patologicznego bandytę, skazanego za napad na ciężarną kobietę i terroryzowanie jej poprzez przystawienie jej spluwy do brzucha, w którym nosiła dziecko - chowa się z najwyższymi honorami w złotej trumnie, z jego portretem jako anioła ze skrzydłami i aureolą, w oprawie o jakiej nie mógł marzyć na przykład ani jeden żołnierz polskiego Podziemia Antykomunistycznego - a wszystko przez brutalną i tragiczną w konsekwencjach interwencję jednego gliniarza.
Weź sobie przeczytaj tak na zimno to co wyżej napisałem i spróbuj przekonać samego siebie, ale tak szczerze, że świat w XXI wieku ma mniejszego pierdolca niż statystyczny pacjent z oddziału bez klamek".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajudysza judysza
19:34
8574 6c0f 500
Reposted fromgket gket
19:32
anon
Reposted fromfrubar frubar viaoski oski
19:28
4450 b632 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...